Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety Magyar Tagozat

Vitajte na stránkach našej školy

Utorok 29. 11. 2022
Počet návštev: 5685037

Novinky

 • Pripomíname vodičom, že do areálu školy je vjazd zakázaný. Ďakujeme, že ho rešpektujete.

  Výnimku majú iba zamestnanci školy a zásobovanie.

 • Dni sa skracujú a deti chodia do školy už po tme. Premávka na cestách je stále hustejšia. V záujme bezpečnosti pripomíname rodičom a deťom, že zákon o cestnej premávke ukladá chodcom za zníženej viditeľnosti povinnosť používať reflexné prvky.

  "Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev."

 • Deň jablka - 21. október

  alebo aj "Deň pôvodných odrôd jabĺk" je inšpirovaný britským Apple Day, ktorý sa oslavuje od roku 1991. Tento deň je každoročnou oslavou jabĺk a sadov. Poukazuje na rozmanitosť odrôd jabĺk v jednotlivých lokalitách a cieľom je uznanie a udržiavanie ich prínosu pre miestne bohatstvo. V škole tento deň využívame na výchovu k zdravej životospráve a podporujeme rôznymi aktivitami najmä na hodinách výchovných predmetov. V tento deň môžu napríklad žiaci priniesť na ochutnanie svojim spolužiakom jabĺčko zo svojej záhradky.

 • Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo nasledujúci leták, ktorý je určený pre deti, ich rodičov a učiteľov, ale aj pre všetkých, ktorí s deťmi a mládežou pracujú. Jeho cieľom je zvýšenie informovanosti o možných rizikách nevhodného ovplyvňovania detí a mládeže svetonázorovými skupinami, resp. o rizikách pôsobenia negatívnych spirituálnych spoločenstiev na deti a mládež, a zároveň poskytovanie informácií o možnostiach pomoci a príslušné kontakty. Leták je prístupný aj v jazykoch národnostných menšín Letak_SK.pdf Letak_HU.pdf Letak_UA.pdf Letak_Romsky.pdf

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Výstava tekvičiek .

  Potešte sa krásnymi jesennými výtvormi našich žiakov.

 • Milí žiaci a rodičia, v tomto čase zvykneme skrášľovať priestory našej školy nádhernými výtvormi z tekvíc a tekvičiek, ktoré do školy prinášajú žiaci a ich rodičia. Aj tento rok sa tešíme, že sa zúčastníte na tejto milej výstavke a prinesiete svoje tekvičky do školy pre radosť všetkých. Môžu to byť tekvičky, ktorým dala svoj zvláštny tvar príroda alebo to môžu byť vaše šikovné ruky a rôzne nápady, ktoré z obyčajnej tekvice spravia neobyčajnú. Najoriginálnejšie výtvory budú vyhodnotené.

  Kto sa chce zúčastniť, môže svoju tekvičku priniesť vo stredu 5. 10. 2022 ráno pred vyučovaním.

 • Biela pastelka

  Milí rodičia, žiaci a zamestnanci, ak chcete do zbierky Biela pastelka prispieť, máte možnosť dať svojim deťom zopár drobných, aby sa mohli na zbierke zúčastniť. Pokladnička verejnej zbierky bude na škole k dispozícii v piatok 23. septembra.

  Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.