Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety Magyar Tagozat

Vitajte na stránkach našej školy

Štvrtok 11. 8. 2022
Počet návštev: 5428825

Novinky

 • Pozícia: Upratovač/ka

  Úväzok:100%

  Dátum nástupu:1.8.2022 alebo 8.8.2022

  Požiadavky:Bezúhonnosť. Skúsenosti s prácou na danej pozícii výhodou.

  Žiadosti so životopisom posielajte na adresu zsjelenec@zsjelenec.sk

 • Od 23.6.2022 (vrátane) do 29.6.2022 (vrátane) bude vyučovanie končiť 5. vyučovacou hodinou.

  Školský autobus zo školy bude v uvedenom období chodiť o 50 min skôr ako zvyčajne.

  Posledný školský deň - štvrtok 30.6.2022:

  Ráno do školy pôjde šk. autobus podľa CP a zo školy pôjde nasledovne: Kostoľany p. T. 9:30, Kolíňany 10:00, Žirany 10:20

  Slávnostné vyhodnotenie šk. roka bude v exteriéri a následné odovzdávanie vysvedčení v triedach: 8:00 – 9:30

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých.

  Nedávno sme informovali o zapojení školy do projektu Slovenskej akadémie „Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých“. V mesiaci apríl, máj sme zrealizovali „Deň tradícií", kde sme chceli žiakom pripomenúť a ukázať nielen tradície Slovákov, ale aj národností, ktoré na Slovensku žijú. Aj na našej škole máme žiakov rôznych národností. V krátkom programe vystúpili naši žiaci, ktorí sa svojim splužiakom predstavili vo svojom rodnom jazyku. Vypočuli sme si básne a piesne v podaní našich žiakov v maďarskom, ukrajinskom, rómskom a samozrejme aj v slovenskom jazyku. Ďalšou aktivitou bol aj celoškolský kvíz „Olympiáda ľudských práv“, ktorého sa zúčastnili žiaci 7.-9.ročníkov zo slovenského i maďarského oddelenia, kde si žiaci overili a porovnali svoje vedomosti z tejto oblasti. Pani učiteľky na výchovných predmetoch zrealizovali hravé aktivity, ktorých hlavným cieľom bolo zvýšenie povedomia o ľudských právach u žiakov s využitím inovatívnych foriem vzdelávania (zážitkového učenia).

 • Oznamujeme Vám, že v zmysle §150, ods. 5 školského zákona bude dňa 18. mája 2022 (streda) žiakom 6. - 9. ročníka (VJS aj VJM) udelené voľno riaditeľom školy. Voľno sa udeľuje zo závažných organizačných dôvodov - zabezpečenie testovania 5 2022.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Sadenie stromčekov počas Dňa Zeme.

  Počas Dňa Zeme pribudli v areáli školy ďalšie stromčeky, ktoré starostlivo zasadili naši žiaci.

 • V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu Slovenskej akadémie „Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých“ financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu SR.

  Projektový tím tvoria Mgr. Monika Pánisová, Mgr. Janka Lackovičová a Mgr. Imrich Varga. Projektový tím zadefinoval v akčnom pláne úlohy na aktuálny školský rok.

  V prvej časti projektu sa zrealizovala inovácia školského vzdelávacieho programu ako strategického dokumentu k výchove k ľudským právam a vytvorila sa pozícia koordinátora, ktorým sa stala Mgr. Dana Kudláčiková. Úlohou koordinátora bude zabezpečovať prepojenosť výchovy k ľudským právam naprieč celým školským vzdelávacím programom.

 • ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do verejnej zbierky Dňa narcisov. Do pokladničiek naši žiaci, zamestnanci a obyvatelia obce vyzbierali 528,30 €.

 • v piatok 6.5.2022 (posledný deň zberu).

  Všetkým žiakom, ich rodičom, rodinným príslušníkom a všetkým, ktorí sa zapojili do tejto peknej environmentálnej akcie srdečne ďakujeme. Najlepší zberači budú vyhodnotení.

 • Vzhľadom na prerušené prezenčné vyučovanie na prvom stupni počas tohto týždňa, teda v dňoch 3.5.2022 - 6.5.2022 bude odchádzať školský autobus ráno zo Žirian z konečnej už o 7:03. Od budúceho týždňa bude chodiť znova podľa zvyčajného harmonogramu.