Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety Magyar Tagozat
Aktuálne info Konzultačné hodiny Činnosť školského poradcu Testovanie 5 Testovanie 9 KOMPARO Prijímacie pohovory Dni otvorených dverí Stredné školy Duálne vzdelávanie

Školský poradca

Testovanie 9

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2023 sa uskutoční 22.marca 2023(streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a   23.marca 2023(štvrtok) z predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským.


Náhradný termín testovania sa uskutoční  4.apríla - 5. apríla 2023, testovanie sa nekoná na našej škole!

 

 Informácie k papierovej forme testovania žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2023 vydané NÚCEM Bratislava si môžete prezrieť    

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2019-2020

 

 

Dôležité web-stránky pre deviatakov :

https://svs.edu.sk/testovanie9.aspx

http://zsjelenec.edupage.org/