Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety Magyar Tagozat
Aktuálne info Konzultačné hodiny Činnosť školského poradcu Testovanie 5 Testovanie 9 KOMPARO Prijímacie pohovory Dni otvorených dverí Stredné školy Duálne vzdelávanie

Školský poradca

Dni otvorených dverí

 

 

Novinky v škol.roku 2022/2023

               

V školskom roku 2022/2023 sa uskutočnia Dni otvorených dverí podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a po dodržaní všetkých opatrení.

 

Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14 , Nitra - 

 

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Fraňa Kráľa 20, Nitra - 

 

Gymnázium Párovská 1, Nitra –  

 

Gymnázium Golianova 68, Nitra – 

 

Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra – 

 

Spojená katolícka škola - Gymnázium sv. Cyrila a Metoda,Farská 19, Nitra – 

 

Gymnázium, Vráble - 

 

Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce - 

 

Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra – 

 

Spojená škola –Hotelová akadémia, Stredná priemyselná škola potravinárska, Stredná športová škola, Gymnázium Nitra, Slančíkovej 2, Nitra – 

 

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS, Levická 40 Nitra –  

 

Súkromná  škola umeleckého priemyslu, Samova 4, Nitra – 

 

Súkromné konzervatórium, Krčméryho 2, Nitra – 

 

Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra – 

 

Stredná priemyselná škola stavebná , Cabajská 4, Nitra –  

 

Súkromná stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká ul. 220, Nitra –  

 

Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra –  

 

Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra –  

 

Stredná odborná škola technická, Ul. 1.mája 500, Vráble – 

 

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra –  

 

Stredná odborná škola , Cintorínska 4, Nitra -          

 

Stredná odborná škola technická, Ul.1.mája 22, Zlaté Moravce -       

 

Obchodná akadémia,  Zlaté Moravce   - 

   

Stredná odborná škola, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce - 

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Zlaté Moravce -                                                                        

 

Odborné učilište  Mojmírovce - 

 

Súkromná spojená škola ( obchodná akadémia) -