Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety Magyar Tagozat
Aktuálne info Konzultačné hodiny Činnosť školského poradcu Testovanie 5 Testovanie 9 KOMPARO Prijímacie pohovory Dni otvorených dverí Stredné školy Duálne vzdelávanie

Školský poradca

Stredné školy

odbory.pdf

potvrdenie_o_telesnej_sposobilosti.pdf

INFORMÁCIE O TESTOVANÍ, PRIJÍMACÍCH POHOVOROCH, ZÁPISE NA STREDNÚ ŠKOLU

Informacie_o_SS__Testovani_9__prijimacich(3)(2).pptx

ODVOLANIE PROTI ROZHODNUTIU O NEPRIJATÍ NA STREDNÚ ŠKOLU

odvolanie_proti_rozhodnutiu_o_nepriajti_na_strednu_skolu.docx

PROFILOVÉ PREDMETY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY

Profilove_predmety_na_prijimacie_skusky_na_stredne_skoly_pre_skolsky_rok_2021_2022.pdf

Predmety_na_prijimacie_konanie_na_prijimacie_skusky_na_stredne_zdravotnicke_skoly_pre_skolsky_ro(1).pdf

Zoznam stredných škôl na Slovensku zameraných na prírodu

https://www.chovatelahospodar.sk/tema/zoznam-strednych-skol-zameranych-na-prirodu

 

STREDNÉ   ŠKOLY   V  NITRIANSKOM   KRAJI

https://svs.edu.sk/prehlady.aspx

 

GYMNÁZIÁ                                                     web                                        tel.č.

Párovská ul.  Nitra                                              www.gymparnr.edu.sk          037/6523705

Golianova ul.  Nitra                                            www.gymgolnr.sk                 037/6409612

Sv. Cyrila a Metoda  Nitra                                 www.gcm.sk                          037/6526621

Piaristická ul.  Nitra                                           www.pssjknr.sk                    037/2300200

Športové  Nitra                                                   www.sportgymnr.sk             037/6536336

Zlaté  Moravce                                                  www.gjkzm.sk                    037/6423015                           

Komárno-maď.                                                   www.ghsvjmkn.edupage.org            035/7731312

N. Zámky – maď.                                      www.pazmangymnz.edupage.org        035/6420859

                                                                                                                                             

STREDNÉ  PRIEMYSELNÉ  ŠKOLY

Ul. Fraňa Kráľa  Nitra-Mlynárce                       www.spskralanr.edu.sk              037/6510862

Stavebná  Nitra                                                   www.spssnr.edupage.org        037/7720121

Potravinárska  Nitra                                            www.spspnr.sk                      037/6536335

Elektrotechnická – maď. N. Zámky      www.spojenaskolanz.edupage.org          035/6418256

Strojnícka – maď. Komárno                               www.spskn.edupage.org                   035/7731473

 

OBCHODNÉ  AKADÉMIE

Nitra                                                                 www.oanitra.edupage.org       037/6580085

Zlaté  Moravce                                                   www.oazm.edupage.org       037/6421904                            

 STREDNÉ  ZDRAVOTNÍCKE  ŠKOLY

Nitra                                                                  www.szsnitra.sk                    037/7930002

HOTELOVÁ  AKADÉMIA

Nitra                                                                   www.hanr.sk                        037/6925015

Pedagogická a sociálna akadémia Levice          www.pasalevice.edupage.org                036/6312395

 

STREDNÉ  ODBORNÉ  ŠKOLY

gastronómie a cestovného ruchu Levická ul. Nitra         www.sosnrlev.edupage.org         037/6550111

potravinárska  Nitra                                         www.sospotravinarska.edupage.org       037/7720429                   

techniky a služieb, Cintorínska 4 , Nitra              www.sosnr.edupage.org                        037/6528379

Stredná odborná škola Nábrežie mládeže 1, Nitra    www.sosnabrmladezenr.edupage.org            037/7721830                        

technická, ul. 1. mája Zlaté Moravce             www.sostzm.edu.sk               037/ 6403522

obchodu a služieb  Zlaté Moravce                  www.doszm.edupage.org                037/6423070

Zlaté  Moravce, ul.SNP 2                                 www.soszm.edupage.org              037/6423401

Stredná odborná škola veterinárna  Nitra          www.sosvetnr.edupage.org         037/7922002

 

SÚKROMNÉ  STREDNÉ ŠKOLY

Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Dvorčianska ul. Nitra          

 www.sospnitra.edupage.org                           037/6550455

Animus  Nitra                                                 www.animus.sk                       037/6586055-6

Dolné  Obdokovce                                          www.sssp.sk                         037/ 7876240

Súkromná škola umeleckého priemyslu Nitra      www.ssusnitra.sk                    037/6422903

Súkromné konzervatórium  Nitra              www.konzervatoriumnitra.sk        037/652 35 18