Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety Magyar Tagozat
Školský vzdelávací program a výchovný program

Pestrá mozaika poznania pre život vo farebnom svete

 

Az ismeretek tarka mozaikja az élet színes világában

 

ČO? AKO? PREČO?

Základným pedagogickým princípom našej školy je: Učiť nielen ČO ale aj AKOPREČO.

ČO – suma poznatkov a vedomostí

AKO – spôsobilosti (kľúčové kompetencie)

PREČO – motivácia a výchovaTu si môžete stiahnuť školské vzdelávacie programy pre 1. stupeň a pre 2. stupeň základnej školy. Učebné osnovy, ktoré sú prílohou školského vzdelávacieho programu sú k dispozícii v škole alebo si ich môžete stiahnut na stránkach jednotlivých predmetov (záložka: Predmety)
Vzdelávacie programy:
 


SkVP_ISCED1_ZS_Jelenec_2022.docx

SkVP_ISCED2_ZS_Jelenec_2022.docx

 

 

 

Výchovný program školského klubu detí si môžete stiahnuť tu.
 

Vychovny_program_SKD.doc