Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety Magyar Tagozat
Aktuálne info Konzultačné hodiny Činnosť školského psychológa Stretnutie so školským psychológom Špecifické vývinové poruchy učenia Problémové správanie Kyberšikanovanie Rozhovor s deťmi o vojnovom konflikte

Školský psychológ

Aktuálne info

V tomto školskom roku 2020/2021 naša škola uspela v projekte „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, vďaka ktorému mohla obsadiť pozíciu školského psychológa. Ak sme doteraz nemohli venovať zvýšenú pozornosť našim žiakom kvôli nedostatku odborných zamestnancov, týmto projektom to už bude možné.

Pozývame Vás navštíviť aj našu fb stránku:

https://www.facebook.com/%C5%A0kolsk%C3%BD-psychol%C3%B3g-Z%C5%A0-Alapiskola-Jelenec-103948775006775