Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety Magyar Tagozat
Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

NP PoP II

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Na našej škole sa od októbra 2020 do augusta 2022 realizuje projekt, ktorého ciele sú:

- implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v škole

- vytvoriť prepoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiaov

- zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu

Vďaka projektu škola zamestnala školského psychológa a dvoch pedagogických asistentov, ktorí sa aktívne podieľajú na plnení týchto cieľov.