Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety Magyar Tagozat
Aktuálne info Školský špeciálny pedagóg Učebné osnovy pre žiakov s MP s VJS Učebné osnovy pre žiakov s MP s VJM Žiaci zo zdravotným znevýhodnením Koordinátor prevencie drogových závislostí Stratégie prevencie patologických javov Učebné osnovy pre žiakov s MP Školská zrelosť Orientačný test školskej zrelosti Zápis do 1.ročníka

Poradenstvo

Aktuálne info

V tomto období určite pomôže niekoľko usmernení, odporúčaní a rád ako pracovať s deťmi doma.

- 11  dobrých rád  pre rodičov ako sa učiť doma 

11_rad_rodic__ia_skola_doma_final.pdf

- Zásady komunikácie učiteľ - rodič - žiak pri domácom vzdelávaní

ZASADY_KOMUNIKACIE_Deti_sa_uc__ia_doma_FINAL.pdf

- O videohrách vo vzdelávaní

O_videohra__ch_vo_vzdela__vani__.pdf

V prípade akýchkoľvek nejasností, otázok, problémov ma neváhajte kontaktovať, t.č. 0908771529, mail: monikapanisova1@gmail.com!!!

Odporúčam sledovať webovú stránku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie https://vudpap.sk/, na
ktorej budú priebežne zverejňované relevantné informácie.
- Na uvedenej stránke sú už zverejnené linky primárne psychologickej a špeciálnopedagogickej podpory, ktoré môžu využiť učitelia, rodičia, žiaci a široká verejnosť:
- koronavirus@vudpap.sk (nonstop)
- Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa: 02 4488 1649 (pracovné dni od 9:30 do 14:30)
- Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883 (pracovné dni od 9:00 do 18:00)
- Pre odbornú verejnosť – zamestnancov i riaditeľov CPPPaP a ČSPP: 0910 186 627 (pracovné dni od 9:00 do 17:00).