Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety Magyar Tagozat
 • Voľné pracovné miesto

  Pozícia: Upratovač/ka 

  Úväzok:100%

  Dátum nástupu:1.8.2022 alebo 8.8.2022

  Požiadavky:Bezúhonnosť. Skúsenosti s prácou na danej pozícii výhodou.

  Žiadosti so životopisom posielajte na adresu zsjelenec@zsjelenec.sk

 • Zmena organizácie vyučovania pred koncom školského roka

  Od 23.6.2022 (vrátane) do 29.6.2022 (vrátane) bude vyučovanie končiť 5. vyučovacou hodinou.

  Školský autobus zo školy bude v uvedenom období chodiť o 50 min skôr ako zvyčajne.

  Posledný školský deň - štvrtok 30.6.2022:

  Ráno do školy pôjde šk. autobus podľa CP a zo školy pôjde nasledovne: Kostoľany p. T. 9:30, Kolíňany 10:00, Žirany 10:20

  Slávnostné vyhodnotenie šk. roka bude v exteriéri a následné odovzdávanie vysvedčení v triedach: 8:00 – 9:30

 • Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých.

  Nedávno sme  informovali o zapojení školy do projektu Slovenskej akadémie „Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých“. V mesiaci apríl, máj sme  zrealizovali „Deň tradícií", kde sme chceli žiakom pripomenúť a ukázať nielen tradície Slovákov, ale aj národností, ktoré na Slovensku žijú. Aj na našej škole máme žiakov rôznych národností. V krátkom programe vystúpili naši žiaci, ktorí sa svojim splužiakom predstavili vo svojom rodnom jazyku. Vypočuli sme si básne a piesne v podaní našich žiakov v maďarskom, ukrajinskom, rómskom a samozrejme aj v slovenskom jazyku. Ďalšou aktivitou bol aj celoškolský kvíz „Olympiáda ľudských práv“, ktorého sa zúčastnili žiaci 7.-9.ročníkov zo slovenského i maďarského oddelenia, kde si žiaci overili a porovnali svoje vedomosti z tejto oblasti. Pani učiteľky na výchovných predmetoch zrealizovali hravé aktivity, ktorých hlavným cieľom bolo zvýšenie povedomia o ľudských právach u žiakov s využitím inovatívnych foriem vzdelávania (zážitkového učenia).

 • Voľno pre žiakov 6. - 9. ročníka z dôvodu konania Testovania 5

  Oznamujeme Vám, že v zmysle §150, ods. 5 školského zákona bude dňa 18. mája 2022 (streda) žiakom  6. - 9.  ročníka (VJS aj VJM) udelené voľno riaditeľom školy. Voľno sa udeľuje zo závažných organizačných dôvodov - zabezpečenie testovania 5 2022.

 • Sadenie stromčekov počas Dňa Zeme

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Sadenie stromčekov počas Dňa Zeme.

  Počas Dňa Zeme pribudli v areáli školy ďalšie stromčeky, ktoré starostlivo zasadili naši žiaci. 

 • Školské akcie v rámci projektu "Demokratické a inkluzívne školstvo"

  V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu  Slovenskej akadémie „Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých“ financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu SR.

  Projektový tím tvoria Mgr. Monika Pánisová, Mgr. Janka Lackovičová a Mgr. Imrich Varga. Projektový tím zadefinoval v akčnom pláne úlohy na aktuálny školský rok.

  V prvej časti projektu sa zrealizovala inovácia školského vzdelávacieho programu ako strategického dokumentu k  výchove k ľudským právam a vytvorila sa pozícia koordinátora, ktorým sa stala Mgr. Dana Kudláčiková. Úlohou koordinátora bude zabezpečovať prepojenosť výchovy k ľudským právam naprieč celým školským vzdelávacím programom.

  Ďalšou úlohou bolo overenie vedomostí a zručností v oblasti ľudských práv – dotazník pre žiakov i učiteľov.

  Zrealizovala sa výstavka žiackych prác „Práva očami detí“ pri príležitosti  Medzinárodného dňa ľudských práv.

  Následne na to nadviazal Workshop – vzdelávanie pre učiteľov na tému „Ľudské práva“, rozvoj kompetencií zážitkovou formou.

 • Liga proti rakovine

  ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do verejnej zbierky Dňa narcisov. Do pokladničiek naši žiaci, zamestnanci a obyvatelia obce vyzbierali 528,30 €. 

 • Zber papiera končí

  v piatok 6.5.2022 (posledný deň zberu).

  Všetkým žiakom, ich rodičom, rodinným príslušníkom a všetkým, ktorí sa zapojili do tejto peknej environmentálnej akcie srdečne ďakujeme. Najlepší zberači budú vyhodnotení. 

 • Úprava odchodu školského autobusu počas tohto týždňa

  Vzhľadom na prerušené prezenčné vyučovanie na prvom stupni počas tohto týždňa, teda v dňoch 3.5.2022 - 6.5.2022 bude odchádzať školský autobus ráno zo Žirian z konečnej už o 7:03. Od budúceho týždňa bude chodiť znova podľa zvyčajného harmonogramu.

 • Deň narcisov

  sa uskutoční 28. apríla 2022. Naša škola sa do tejto peknej tradície aj v tomto roku zapojí. Žiaci, zamestnanci školy aj obyvatelia obce budú mať možnosť prispieť do pokladničiek verejnej zbierky počas dopoludňajších hodín.

 • Deň Zeme a zber papiera

  Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Rôzne aktivity, ktorými si žiaci pripomenú dôležitosť ochrany životného prostredia sa budú konať počas štvrtka a piatka.

  V piatok 22. 4. začíname na našej škole aj s tradičnou environmentálnou akciou - zberom starého papiera. Starý papier môžu žiaci a ich rodinní príslušníci nosiť každý deň ráno od 7:00 do 7:45 a popoludní od 13:20 do 14:45. Papier prosíme nosiť dobre previazaný a triedený. Zvlášť papier a zvlášť kartón. Za spoluprácu všetkých, ktorí sa zúčastnia vopred ďakujeme.

 • Zmena v nosení rúšok

  Od 21.4.2022 až do odvolania platí nová vyhláška UVZSR č. 32/2022, ktorá povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest nariaďuje len v zariadeniach sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Novou vyhláškou bola zrušená pôvodná vyhláška č. 31/2022. V školách a školských zariadeniach teda už prekrytie povinné nie je. 

 • Voľno žiakom 5.-8. ročníka s VJS z dôvodu konania testovania 9 (streda 6.4.2022)

  Oznamujeme Vám, že v zmysle §150, ods. 5 školského zákona bude dňa 6. apríla 2022 žiakom  5. - 8.  ročníka v triedach s vyučovacím jazykom slovenským udelené voľno riaditeľom školy. Voľno sa udeľuje zo závažných organizačných dôvodov - zabezpečenie testovania 9 2022.

 • Zápis detí do 1. ročníka sa bude konať v dňoch:

  6.4.2022 (streda) v čase od 9:00 do 13:00 v pavilóne C (malá budova)

  7.4.2022 (štvrtok) v čase od 14:00 do 17:00 v pavilóne B (druhá budova)

  K zápisu je potrebné vyplniť prihlášku podpísanú oboma rodičmi na tlačive vydanom ministerstvom školstva (na stiahnutie nižšie). Kvôli overeniu údajov prineste, prosím, k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. Všetky potrebné informácie a tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie nižšie. Prosíme o dodržiavanie všetkých aktuálnych epidemiologických opatrení.

 • Informácie a tlačivá k zápisu do 1. ročníka
 • Porucha na obecnom vodovode

  Zo závažných technických príčin (ktoré budú odstránené pravdepodobne až v priebehu zajtrajšieho doobedia) nebude možné zajtra 18.3.2022 zabezpečiť prevádzku základnej školy. Žiaci budú mať dňa 18.3.2022 v zmysle §150, ods. 5 školského zákona voľno udelené riaditeľom školy.

 • Aktualizované prílohy k školskému semaforu od 25.2.2022
 • Nové vyhlášky UVZ SR platné od 25.2.2022

  vyhlaska_26.pdf     vyhlaska_27.pdf    Z uvedených vyhlášok a zo školského semaforu vyplýva, že:

  1. Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom sa nevzťahuje na žiakov počas vyučovacej hodiny.

  2. Povinnosť karantény sa nevzťahuje na žiakov základnej školy a pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní, ak k úzkemu kontaktu došlo v rámci školy a táto osoba nemá klinické príznaky ochorenia. Táto osoba je povinná mať na verejnosti po dobu 10 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom, dodržiavať hygienu rúk a obmedziť počas tejto doby nevyhnutný sociálny kontakt mimo domácnosti na príslušný kolektív triedy; u žiakov v škole alebo v školskom zariadení možno použitie respirátora nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúškom).

 • Postup v prípade pozitívneho výsledku domáceho Ag testovania žiaka - aktualizácia od 25.2.2022

  Podľa manuálu ministerstva školstva Školský semafor verzia 2.0

  1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.

  2. Rodič telefonicky alebo e-mailom musí kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup a v prípade potreby stanoví nutnosť ďalšieho vyšetrenia na ochorenie COVID-19.

  3. Rodič musí oznámiť škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam. 

  4. Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu, nejde do karantény. Do karantény ide žiak len v prípade, ak sa u neho prejavujú príznaky ochorenia COVID-19.

   

 • Aktualizované prílohy k školskému semaforu
strana: