Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety Magyar Tagozat
 • Pripomíname vodičom motorových vozidiel

  Pripomíname vodičom, že do areálu školy je vjazd zakázaný. Ďakujeme, že ho rešpektujete.

  Výnimku majú iba zamestnanci školy a zásobovanie. 

 • Voľné pracovné miesto
 • Rodičovské združenie pozýva
 • Reflexné prvky - bezpečne do školy

  Dni sa skracujú a deti chodia do školy už po tme. Premávka na cestách je stále hustejšia. V záujme bezpečnosti pripomíname rodičom a deťom, že zákon o cestnej premávke ukladá chodcom za zníženej viditeľnosti povinnosť používať reflexné prvky. 

  "Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev."

 • Deň jablka - 21. október

  alebo aj "Deň pôvodných odrôd jabĺk" je inšpirovaný britským Apple Day, ktorý sa oslavuje od roku 1991. Tento deň je každoročnou oslavou jabĺk a sadov. Poukazuje na rozmanitosť odrôd jabĺk v jednotlivých lokalitách a cieľom je uznanie a udržiavanie ich prínosu pre miestne bohatstvo. V škole tento deň využívame na výchovu k zdravej životospráve a podporujeme rôznymi aktivitami najmä na hodinách výchovných predmetov. V tento deň môžu napríklad žiaci priniesť na ochutnanie svojim spolužiakom jabĺčko zo svojej záhradky.

 • Informačný leták o rizikách pre deti, rodičov a učiteľov

  Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo nasledujúci leták, ktorý je určený pre deti, ich rodičov a učiteľov, ale aj pre všetkých, ktorí s deťmi a mládežou pracujú. Jeho cieľom je zvýšenie informovanosti o možných rizikách nevhodného ovplyvňovania detí a mládeže svetonázorovými skupinami, resp. o rizikách pôsobenia negatívnych spirituálnych spoločenstiev na deti a mládež, a zároveň poskytovanie informácií o možnostiach pomoci a príslušné kontakty. Leták je prístupný aj v jazykoch národnostných menšín Letak_SK.pdf Letak_HU.pdf Letak_UA.pdf Letak_Romsky.pdf


 • Výstava tekvičiek

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Výstava tekvičiek .

  Potešte sa krásnymi jesennými výtvormi našich žiakov.

 • Tradičná výstava tekvičiek v stredu 5. 10. 2022

  Milí žiaci a rodičia, v tomto čase zvykneme skrášľovať priestory našej školy nádhernými výtvormi z tekvíc a tekvičiek, ktoré do školy prinášajú žiaci a ich rodičia. Aj tento rok sa tešíme, že sa zúčastníte na tejto milej výstavke a prinesiete svoje tekvičky do školy pre radosť všetkých. Môžu to byť tekvičky, ktorým dala svoj zvláštny tvar príroda alebo to môžu byť vaše šikovné ruky a rôzne nápady, ktoré z obyčajnej tekvice spravia neobyčajnú. Najoriginálnejšie výtvory budú vyhodnotené.

  Kto sa chce zúčastniť, môže svoju tekvičku priniesť vo stredu 5. 10. 2022 ráno pred vyučovaním.

 • Biela pastelka

  Milí rodičia, žiaci a zamestnanci, ak chcete do zbierky Biela pastelka prispieť, máte možnosť dať svojim deťom zopár drobných, aby sa mohli na zbierke zúčastniť. Pokladnička verejnej zbierky bude na škole k dispozícii v piatok 23. septembra.

  Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

 • Ospravedlnenka - tlačivo pre lekára

  je v záložke "na stiahnutie"

 • ŠkVP
  31. 8. 2022

  Aktualizovali sme modul ŠkVP

 • Opatrenia v súvislosti s koronou v šk. roku 2022/23
 • Žiadosť do ŠKD

  ŠKD pre žiakov 1. stupňa bude v prevádzke od 6. septembra 2022. Žiadosti o prijatie žiaka do ŠKD je potrebné odovzdať v písomnej forme triednym učiteľkám alebo vychovavateľkám najneskôr 6. septembra 2022. 

  Žiadosť do ŠKD na stiahnutie tu: Ziadost_do_SKD.pdf 

 • Zápis na odber stravy v ŠJ pre žiakov

  Žiaci sa môžu stravovať v ŠJ od utorka 6. septembra 2022. Na stravu je potrebné prihlásiť sa prostredníctvom zápisného lístka, ktorý si môžete stianuť tu: Zapisny_listok_2022.pdf.

  Na stravu je potrebné sa prihlásiť 24h vopred. 

  Upozorňujeme, že výška stravného bola rozhodnutím zriaďovateľa zmenená. Presná výška stravného je uvedená v zápisnom lístku, rovnako aj spôsob prihlasovania a odhlasovania zo stravy. 

 • Slávnostné otvorenie nového školského roka

  bude v pondelok 5. 9. 2022 o 8:40. Predpokladané ukončenie: 9:30.

  Školský autobus v prvý deň nepôjde podľa bežného CP!

  V prvý deň (5. 9. 2022) pôjde šk. autobus do školy nasledovne: Žirany - žel. stanica 7:30, Kolíňany - konečná 7:50, Kostoľany p. Tr. - pomník 8:12

  Späť pôjde: Do Žirian 9:35,  do Kolíňan o 10:00 a do Kostolian p.Tr. o 10:20 (časy zo školy sú približné)

  Od 6. septembra bude chodiť podľa pravidelného CP zverejneného nižšie.

   

   

 • Cestovný poriadok šk. autobusu na šk. rok 2022/23

  je zverejnený v záložke "školský autobus"

  školský autobus

 • Učebné pomôcky
  16. 8. 2022

  Aktualizovali sme modul Učebné pomôcky

 • Zmena organizácie vyučovania pred koncom školského roka

  Od 23.6.2022 (vrátane) do 29.6.2022 (vrátane) bude vyučovanie končiť 5. vyučovacou hodinou.

  Školský autobus zo školy bude v uvedenom období chodiť o 50 min skôr ako zvyčajne.

  Posledný školský deň - štvrtok 30.6.2022:

  Ráno do školy pôjde šk. autobus podľa CP a zo školy pôjde nasledovne: Kostoľany p. T. 9:30, Kolíňany 10:00, Žirany 10:20

  Slávnostné vyhodnotenie šk. roka bude v exteriéri a následné odovzdávanie vysvedčení v triedach: 8:00 – 9:30

 • Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých.

  Nedávno sme  informovali o zapojení školy do projektu Slovenskej akadémie „Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých“. V mesiaci apríl, máj sme  zrealizovali „Deň tradícií", kde sme chceli žiakom pripomenúť a ukázať nielen tradície Slovákov, ale aj národností, ktoré na Slovensku žijú. Aj na našej škole máme žiakov rôznych národností. V krátkom programe vystúpili naši žiaci, ktorí sa svojim splužiakom predstavili vo svojom rodnom jazyku. Vypočuli sme si básne a piesne v podaní našich žiakov v maďarskom, ukrajinskom, rómskom a samozrejme aj v slovenskom jazyku. Ďalšou aktivitou bol aj celoškolský kvíz „Olympiáda ľudských práv“, ktorého sa zúčastnili žiaci 7.-9.ročníkov zo slovenského i maďarského oddelenia, kde si žiaci overili a porovnali svoje vedomosti z tejto oblasti. Pani učiteľky na výchovných predmetoch zrealizovali hravé aktivity, ktorých hlavným cieľom bolo zvýšenie povedomia o ľudských právach u žiakov s využitím inovatívnych foriem vzdelávania (zážitkového učenia).

 • Voľno pre žiakov 6. - 9. ročníka z dôvodu konania Testovania 5

  Oznamujeme Vám, že v zmysle §150, ods. 5 školského zákona bude dňa 18. mája 2022 (streda) žiakom  6. - 9.  ročníka (VJS aj VJM) udelené voľno riaditeľom školy. Voľno sa udeľuje zo závažných organizačných dôvodov - zabezpečenie testovania 5 2022.

strana: