Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety Magyar Tagozat

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 18/2022 Kniha prijatých FA - 10/2022 s DPH 31.10.2022 ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
Objednávka 11/2022 Objednávky ŠJ -10/2022 s DPH 31.10.2022 ŠJ ako súčasť ZŠ - Alapiskola Martina Gajdošová vedúca ŠJ
Faktúra 17/2022 Faktúry ŠJ - 10/2022 s DPH 31.10.2022 ŠJ ako súčasť ZŠ - Alapiskola
Zmluva 15/2022 Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti s DPH 03.10.2022 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec Mgr.Miroslav Bogr riaditeľ školy
Objednávka 10/2022 Objednávky ŠJ -8-9/2022 s DPH 30.09.2022 ŠJ ako súčasť ZŠ - Alapiskola Martina Gajdošová vedúca ŠJ
Faktúra 16/2022 Faktúry ŠJ - 8-9/2022 s DPH 30.09.2022 ŠJ ako súčasť ZŠ - Alapiskola
Faktúra 15/2022 Kniha prijatých FA - 9/2022 s DPH 30.09.2022 ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
Zmluva 14/2022 Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti PO a BOZP s DPH 23.09.2022 Mgr.Zuzana Maláriková ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec Mgr.Miroslav Bogr riaditeľ školy
Zmluva 13/2022 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve s DPH 21.09.2022 ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec Mgr.Miroslav Bogr riaditeľ školy
Faktúra 14/2022 Kniha prijatých FA - 8/2022 s DPH 31.08.2022 ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
Zmluva 12/2022 Kolektívna zmluva s DPH 25.08.2022 ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec Mgr.Miroslav Bogr riaditeľ školy
Zmluva 11/2022 Zmluva o zabezpečení prepravy osôb s DPH 17.08.2022 Obec Jelenec ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec Mgr.Miroslav Bogr riaditeľ školy
Faktúra 13/2022 Kniha prijatých FA - 7/2022 s DPH 29.07.2022 ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
Objednávka 08/2022 Objednávky ŠJ -6/2022 s DPH 30.06.2022 ŠJ ako súčasť ZŠ - Alapiskola Martina Gajdošová vedúca ŠJ
Faktúra 11/2022 Faktúry ŠJ - 6/2022 s DPH 30.06.2022 ŠJ ako súčasť ZŠ - Alapiskola
Objednávka 09/2022 Kniha objednávok 6..2022 s DPH 30.06.2022 ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec Mgr.Miroslav Bogr riaditeľ školy
Faktúra 12/2022 Kniha prijatých FA - 6/2022 s DPH 30.06.2022 ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec
Objednávka 07/2022 Kniha objednávok 5..2022 s DPH 31.05.2022 ZŠ-Alapiskola, Školská 330,Jelenec Mgr.Miroslav Bogr riaditeľ školy
Objednávka 06/2022 Objednávky ŠJ -5/2022 s DPH 31.05.2022 ŠJ ako súčasť ZŠ - Alapiskola Martina Gajdošová vedúca ŠJ
Faktúra 10/2022 Faktúry ŠJ - 5/2022 s DPH 31.05.2022 ŠJ ako súčasť ZŠ - Alapiskola
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/548